แบบฟอร์มสำหรับส่งผลงาน (ออนไลน์)

 • ข้อมูลติดต่อ:

 • หมายเหตุ:

  ·ภาพยนตร์ / เกม / ภาพเคลื่อนไหว / มิวสิควิดีโอ / อื่น ๆ จะต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาทีและต้องอัปโหลดไปยัง youtube หรือ vimeo

  ·เรียงความภาพถ่าย / กราฟิก / ภาพประกอบ / นิตยสาร / ฯลฯ ต้องมีลิงก์ไปยังไดรฟ์ออนไลน์ (เช่น Drop Box หรือ Google Drive)

 • เกณฑ์การตัดสินสำหรับการประกวด มีดังต่อไปนี้ / 25 คะแนน

  แสดงความเข้าใจที่ชัดเจนและการตีความข้อมูลของ ‘ไลฟ์สไตล์ 1.5 องศา’ (1.5 Degree Lifestyles) (การรายงานทางเทคนิค ฉาก โครงร่างของเมืองหรือการ์ดตัวเลือก) 10 คะแนน
  ใช้วิธีการแบบองค์รวมที่รวมด้านต่างๆ ของรูปแบบการดำเนินชีวิต 6 ด้าน คือ อาหาร การสัญจร สินค้าอุปโภคบริโภค การพักผ่อน และการบริการ

  * ผลงานที่ส่งเข้ามาจะต้องแสดงอย่างน้อย 2 ด้าน หากมีการเสนอหลายด้านมากขึ้น จะมีโอกาสในการได้คะแนนสูงขึ้นเช่นกัน
  6 คะแนน
  ความเด่นชัดของแผนปฏิบัติงานหากถูกเลือกได้รับรางวัล (microgrant) เพื่อช่วยสนับสนุนให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริง (กำหนดให้เรียงความขนาดสั้นในแบบฟอร์มนี้มีความยาวไม่เกิน 500 คำ) 5 คะแนน
  นำเสนอวิสัยทัศน์ที่เป็นแรงบันดาลใจในการบรรลุเป้าหมายของ ‘1.5 Degree Lifestyles’ 2 คะแนน
  ความคิดสร้างสรรค์ 1 คะแนน
  ความชัดเจนของการบรรยาย 1 คะแนน
 • เรียงความสำหรับการสมัคร:

  โปรดอธิบายว่าท่านจะใช้เงินรางวัล (microgrant) มูลค่า 2,000 เหรียญสหรัฐเพื่อช่วยให้วิสัยทัศน์แห่งอนาคต: ‘Visions of the Future’ ของคุณเป็นจริงได้อย่างไร คุณจะช่วยให้เมืองของคุณเข้าใกล้สู่ความเป็นจริงของการเป็น ‘1.5 Degree Lifestyles’ ได้อย่างไร

  (ตัวอย่าง: ท่านจะใช้โปรแกรมใหม่/สร้างเนื้อหาสื่อเพิ่มเติม/ให้ทุนธุรกิจขนาดเล็ก/สร้างพื้นที่ชุมชน/ขอความร่วมมือจากรัฐบาลเพือการเปลี่ยนแปลง/หรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักหรือไม่ )

  หมายเหตุ: หากท่านได้รับรางวัล (microgrant) การนำความคิดของท่านมาปรับใช้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

หนังโป๊ free sex lesbian fever.site

English

Português

日本語

ไทย